Pożyczka

- Produkt alternatywny w stosunku do kredytu bankowego,

- Produkt szczególnie atrakcyjny dla klientów korzystających z programów pomocowych UE

- Dowolny czas trwania umowy Kosztem dla Pożyczkobiorcy jest część odsetkowa raty

- Finansowanie wartość netto lub brutto środka trwałego 

- Zabezpieczeniem jest ustanowienie zastawu rejestrowego na środkach trwałych

- Procedury ubiegania się o pożyczkę są analogiczne jak w przypadku finansowania w

formie leasingu

- Możliwość zakończenia umowy przed terminem po dokonaniu wcześniejszej spłaty

kapitału oraz zapłaceniu prowizji.